TEMATYKI CYKLICZNE ORAZ CELE EDUKACYJNE REALIZOWANE Z DZIEĆMI W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH

Wrzesień

WRZESIEŃ DZIECI MŁODSZE

Październik

PAŹDZIERNIK DZIECI MŁODSZE

Listopad

LISTOPAD DZIECI MŁODSZE

Grudzień

GRUDZIEŃ DZIECI MŁODSZE

Styczeń

STYCZEŃ DZIECI MŁODSZE