TEMATYKI CYKLICZNE ORAZ CELE EDUKACYJNE REALIZOWANE Z DZIEĆMI W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH

Wrzesień

WRZESIEŃ DZIECI MŁODSZE

Październik

PAŹDZIERNIK DZIECI MŁODSZE

Listopad

LISTOPAD DZIECI MŁODSZE

Grudzień

GRUDZIEŃ DZIECI MŁODSZE

Styczeń

STYCZEŃ DZIECI MŁODSZE

LUTY

LUTY DZIECI MŁODSZE

MARZEC

MARZEC DZIECI MŁODSZE

KWIECIEŃ

KWIECIEŃ DZIECI MŁODSZE

MAJ

MAJ DZIECI MŁODSZE

CZERWIEC

CZERWIEC DZIECI MŁODSZE