Historia przedszkola w Grębocicach

obejmuje ponad pół wieku. Troska o najmłodszych mieszkańców naszej gminy datuje się, bowiem od 1952 roku, kiedy to zostało założone przedszkole w budynku byłej niemieckiej apteki. Opiekę znalazło w nim 35 dzieci.

Z nieznanej bliżej przyczyny w 1954 roku placówka zostaje zamknięta na 5 lat.

Wiosną 1959 roku z inicjatywy Inspektora Oświaty w Głogowie – otwierają się podwoje „zielonego domku”, by powitać swoich milusińskich.

Na terenie gminy działają również dwa odrębne przedszkola przy Państwowych Zakładach Rolnych w Rzeczycy i Świninie. Dyrektorem przedszkola w Rzeczycy była Pani Olga Pierzchalska, a dyrektorem przedszkola w Świninie Pani Alicja Spychaj.

W 1963 roku liczba wychowanków przedszkola przekracza określony limit w związku z tym zostaje otwarty drugi oddział przedszkolny.Rok 1965 jest rokiem, w którym dokonano remontu pomieszczeń przedszkola. Dyrektorem przedszkola zostaje Pani Maria Buler, która pełni funkcję z małymi przerwani do 1986 roku. W tym czasie przeprowadzone były drobne remonty, w które angażowani byli rodzice oraz instytucje działające na terenie gminy.

W roku 1981 polepszyły się warunki pracy pań obsługi przedszkola, ponieważ została doprowadzona ciepła i zimna woda oraz zakupiono podstawowy sprzęt AGD. Do wieloletnich pracowników przedszkola należały panie Halina Pawlos, Aleksandra Pyć, Daniela Staniszewska, Danuta Sobczak, Irena Przybylska i Krystyna Michalewicz. Edukacja dzieci przebiegała zgodnie z ówczesnymi planami polityki oświatowej.

W związku z opuszczeniem lokalu mieszkalnego, przez byłego dyrektora, znajdującego się w budynku przedszkola, placówka zyskała 3 dodatkowe pomieszczenia. Dzięki temu powstały 3 grupy wiekowe a liczba dzieci w przedszkolu zwiększyła się do 82 wychowanków.

W roku 1986 dyrektorem przedszkola zostaje pani Danuta Antczak. Zwiększa się także zatrudnienie nauczycieli oraz pracowników obsługi. Pracę podjęły trzy nowe nauczycielki Anna Laska, Elżbieta Łykus i Renata Szklarska oraz pracownicy obsługi: Mirosława Czerwona, Anna Ilska i Wiesława Bobkiewicz.

W latach 1987-1998 następują znaczne zmiany związane z wykonaniem elewacji budynku, modernizacji kuchni, szatni, pomieszczeń sanitarnych dla dzieci. Zmianie ulega również posesja przedszkola. Plac przedszkolny zostaje wyposażony w nowy sprzęt terenowy, altanę i tereny zielone.

W okresie tym, uchwałą rady gminy powstaje jedno przedszkole z oddziałami zamiejscowymi w Rzeczycy, Kwielicach i Krzydłowicach. Likwidacji ulega przedszkole zakładowe w Świninie. Przedszkolem zarządza tylko jeden dyrektor pani Danuta Antczak. W oddziałach zamiejscowych pracują nauczycielki: Grażyna Kawaśnik, Lidia Pszonka, Joanna Połczyńska, Dorota Mierzwiak, Alicja Działo, Małgorzata Kania-Kubik oraz pracownicy obsługi Anna Kwaśnik, Helena Woźniak, Małgorzta Pacura. Z przedszkola w Świninie przechodzi do pracy w Grębocicach pani Ewa Lada i Bożena Koła.

W roku 2003 budynek przedszkolny zostaje wyposażony w nowe drewniane okna. Mijały lata, podczas których na bieżąco zostały wykonywane prace modernizacyjne, ale budynek przestał spełniać, zgodnie z aktualnymi wymogami, warunki bezpieczeństwa. Wójt Gminy Grębocice Pan Roman Jabłoński postanowił przebudować obiekt po starej szkole podstawowej na potrzeby współczesnego przedszkola. W sierpniu 2007 roku rozpoczęły się prace budowlane. Trwały one niewiele ponad rok.

14 października 2008 roku nastąpiło otwarcie nowego przedszkola. Na 600m2 powierzchni znajdują się 4 sale zabaw, sala wielofunkcyjna wyposażona w „suchy basen” i sprzęt rekreacyjny, nowoczesna kuchnia z zapleczem, przestronna szatnia, pokój nauczycielski, biura oraz umieszczona na poddaszu sala konferencyjna. Obiekt spełnia wszystkie standardy norm europejskich pod względem bezpieczeństwa oraz estetyki.

Od września 2009 roku, na terenie gminy, funkcjonują 2 punkty przedszkolne w miejscowościach Stara Rzeka i Obiszów utworzone w ramach projektu „Zwiększanie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci z terenu ZGZM” współfinansowanego przez Unię Europejską.