Certyfikaty ogólnopolskie

 

 • I miejsce w Polsce w konkursie Mam 6 lat „Przyjaźnie z przedszkola do szkoły” pod patronatem Minister Edukacji Narodowej Pani Krystyna Szumilas
 • Certyfikat „Przedszkole dobrze przygotowuje do szkoły, Patronat Minister Edukacji Narodowej Pani Krystyna Szumilas
 • I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Mam 6 lat „Przyjaźnie z przedszkola do szkoły” Patronat Minister Edukacji Narodowej Pani Krystyna Szumilas
 • Certyfikat Minister Edukacji Narodowej „Przedszkole w Ruchu”
 • Certyfikat „Kubusiowi Przyjaciele natury”
 • Certyfikat Akademii Zdrowego Przedszkolaka
 • Certyfikat poświadczający, że placówka uczestniczyła w programie „Usuwając problemy w komunikacji zapobiega w izolacji i niesie pomoc dzieciom z wadami wymowy oraz dba o poprawną polszczyznę”
 • Certyfikat poświadczający, że placówka uczestniczyła w projekcie, którego celem jest szerzenie świadomości ekologicznej wśród dzieci
 • Honorowy patronat programu Minister Edukacji Narodowej „Mamo, Tato wolę wodę!”
 • Podziękowanie za udział w Ogólnopolskim Programie Edukacji Zdrowotnej „Akademia Aquafresh”
 • Podziękowanie za wkład podczas ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza” pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej
 • Certyfikat „Czytające przedszkole”
 • Certyfikat „Pastusiowego Przedszkola”
 • Certyfikat poświadczający, że placówka uczestniczyła w projekcie, którego celem jest szerzenie wśród dzieci postaw prozdrowotnych, właściwych nawyków żywieniowych oraz uświadomienie znaczenia aktywności fizycznej
 • Certyfikat „Eko Kraina”
 • Certyfikat „Podróż do krainy aktywności”
 • Certyfikat „Z Janem Brzechwą o zdrowiu”
 • Certyfikat z Marią Konopnicką w świecie
 • Certyfikat „Bezpieczna placówka oświatowa” wyróżnienie przyznane za: szczególną dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki kształcenia; spełnienie najwyższych norm bezpieczeństwa w trosce o uczniów i kadrę nauczycielską; posiadanie wymaganych prawem dokumentów kodeksowych
 • Certyfikat ,,Radosne przedszkole”
 • Certyfikat „Bezpieczne przedszkole” w Ogólnopolskim Konkursie Bezpieczne Dziecko-Bezpieczne przedszkole
 • Certyfikat poświadczający szerzenie wśród dzieci postaw prozdrowotnych, właściwych nawyków żywieniowych oraz uświadomienie znaczenia aktywności fizycznej, Certyfikat „Chronimy dzieci przed przemocą”
 • Certyfikat „Przedszkole zdrowego żywienia”
 • Certyfikat „Na sportowo jest zdrowo”
 • Certyfikat„Przedszkole z tradycjami”
 • Certyfikat„Przedszkole młodych patriotów”
 • Certyfikat„Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu”
 • Certyfikat EUROPE CODE WEEK 2019