Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno – technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) uruchomiona została elektroniczna skrzynka podawcza, do której link znajduje się poniżej.

Przejdź do strony ePUAP i załóż konto na platformie.

Przedszkole Publiczne w Grębocicach
Skrytka odbiorcza: /PPGREBOCICE/SkrytkaESP