Kadra przedszkola:

 • jest wysoce wykwalifikowana – systematycznie aktualizuje i uzupełnia kwalifikacje zawodowe w zależności od potrzeb placówki i środowiska lokalnego
 • jest aktywna w procesie uzyskiwania kolejnych stopni awansu zawodowego (w oparciu o plan doskonalenia zawodowego rozwija się zawodowo)
 • ustawicznie podnosi jakość kształcenia, dokształcania i doskonalenia (ma ukończonych wiele form doskonalenia zawodowego)
 • zaspakaja potrzeby dzieci związane z wiekiem, zróżnicowanym rozwojem i różnorodnymi zainteresowaniami
 • umiejętnie diagnozuje potrzeby dzieci
 • praktycznie wykorzystuje wiedzę i umiejętności z zakresu metodyki nauczania, projektowania systemu badania osiągnięć dzieci (wychowanków)
 • stosuje zróżnicowane i aktywizujące metody pracy
 • zapewnia wysoki poziom pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
 • podmiotowo traktuje dziecko
 • prowadzi eksperymenty i innowacje pedagogiczne
 • jest przygotowana do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych (wspiera kształcenie dzieci szczególnie uzdolnionych oraz z trudnościami edukacyjnymi)
 • posiada walory estetyczne i moralne (wykonuje swoją pracę sumiennie, starannie i twórczo)
 • przestrzega regulaminu pracy, przepisów i zasad bezpieczeństwa.

 

Dyrektor: mgr Elżbieta Kaleta

Nauczyciele:

 • mgr Małgorzata Koman
 • mgr Lidia Pszonka
 • mgr Dorota Mierzwiak
 • mgr Magdalena Skowronek
 • mgr Ewa Andrzejewska
 • mgr Ewelina Bury
 • mgr Małgorzata Fercho
 • mgr Agata Toporyńska
 • mgr Zuzanna Bilska
 • mgr Lidia Gruźlińska – logopeda, oligofrenopedagog
 • mgr Małgorzata Ciosek
 • mgr Justyna Stankiewicz
 • mgr Monika Strzelecka
 • mgr Kamila Bełza
 • mgr Ewa Ancygier
 • mgr Monika Baszyńska
 • mgr Natalia Pełesz- Psycholog
 • mgr Marta Taracińska

Pracownicy administracji:

 • Ewa Lada
 • Anna Kwaśnik
 • Marlena Janiszewska

Pracownicy obsługi:

 • Wiesława Leszczyńska
 • Małgorzata Pacura
 • Natalia Osuch
 • Aneta Kucharska
 • Beata Kucharska
 • Anna Marciniak
 • Violetta Homik
 • Joanna Surowiec
 • Małgorzata Głąb
 • Katarzyna Flis
 • Anna Wodniczak
 • Ewelina Kozak
 • Agata Kotwas
 • Agata Pardoła
 • Ola Szczotka
 • Aleksandra Jaworska
 • Kornelia Szlufarska
 • Joanna Skalecka