Szanowni Rodzice!

Informacja dotycząca płatności za przedszkole – wyżywienie

Opłatę za przedszkole dotyczącą wyżywienia trzeba uiścić do dnia 15-tego każdego miesiąca tylko przelewem na podane niżej konto:

Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Grębocicach

Nr konta: 98-8669-0001-0170-0057-2000-0003

z dopiskiem – opłata za przedszkole, miesiąc, którego opłata dotyczy, imię i nazwisko dziecka.

Płatności przelewem proszę dokonywać tylko zgodnie z kwotą wysłaną przez intendenta. Niedozwolone jest wpłacanie mniejszej lub większej kwoty. Nie dokonanie wpłaty w terminie do 15-tego każdego miesiąca zobowiązuje intendenta do naliczenia odsetek za nieterminowe wpłaty.

W razie pytań proszę o kontakt z intendentką. Zawsze do 10-tego każdego miesiąca przed ustalonym terminem płatności w danym miesiącu, intendent wysyła e-mail z kwotą do zapłaty. Jeżeli rodzic nie posiada lub nie podał e-mail to proszę o kontakt z intendentem. Bardzo proszę o terminowe wpłaty.

Kontakt osobisty lub telefoniczny:

  • 76 831 50 60 – Grębocice
  • 76 831 51 20 – Rzeczyca

Dyrektor Przedszkola Elżbieta Kaleta