Rozkład dnia

Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Grębocicach

6.30-8.00 schodzenie się dzieci, zabawy wg inwencji dzieci w kącikach tematycznych, zabawy i gry dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, badawcze, zabawy integracyjne

8.00-8.40 zabawy ruchowe, gimnastyka z uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy, czynności porządkowe, czynności higieniczno-sanitarne, spożywanie posiłku, czynności samoobsługowe związane z kulturą spożywanie posiłków oraz zachowania się w grupie rówieśniczej

8.40-9.40 zabawy swobodne według zainteresowań dzieci, (obserwacje pedagogiczne), zabawy wg inwencji dzieci w kącikach tematycznych, zabawy i gry dydaktyczne, praca indywidualna z dzieckiem, zabawy konstrukcyjne, relaksacyjne, badawcze, zabawy integracyjne, zabawy z językiem angielskim

9.40-10.00 prace organizacyjno-porządkowe, zabiegi higieniczno-sanitarne, prace samoobsługowe związane z ubieraniem i rozbieraniem obuwia i odzieży, praca indywidualna z dzieckiem

10.00-10.30 zajęcia dydaktyczne realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego

10.30-10.45 zabawy swobodne dzieci ulubioną zabawką, ( obserwacje pedagogiczne), zabawy wg inwencji dzieci w kącikach tematycznych, zabawy i gry dydaktyczne, praca indywidualna z dzieckiem, zabawy badawcze, zajęcia rytmiki,

10.45-11.20 prace samoobsługowe związane z ubieraniem i rozbieraniem obuwia i odzieży, czynności samoobsługowe, spożywanie obiadu (zupa, deser) czynności porządkowe, czynności samoobsługowe związane z kulturalnym zachowaniem się, praca indywidualna
z dzieckiem,

11.20-11.35 prace organizacyjno-porządkowe, zabiegi higieniczno-sanitarne, prace samoobsługowe związane z ubieraniem i rozbieraniem obuwia i odzieży, praca indywidualna z dzieckiem

11.35-12.35 zajęcia na świeżym powietrzu, gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze

12.35-13.00 prace samoobsługowe związane z ubieraniem i rozbieraniem obuwia i odzieży. zabiegi higieniczno-sanitarne, spożywanie posiłku ( II danie), obserwacje pedagogiczne, praca indywidualna z dzieckiem, czynności organizacyjne związane z zachowaniem się dziecka w grupie

13.00-13.30 zabawy swobodne według zainteresowań dzieci, zajęcia na świeżym powietrzu, gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace samoobsługowe związane z ubieraniem i rozbieraniem obuwia i odzieży, praca indywidualna z dzieckiem

13.30-16.00 zabawy integracyjne, konstrukcyjne, relaksacyjne, zabawy badawcze, tematyczne, dydaktyczne, praca indywidualna z dzieckiem, czynności samoobsługowe związane z kulturalnym zachowaniem się, zabawy wg inwencji dzieci w kącikach tematycznych