TEMATYKI CYKLICZNE ORAZ CELE EDUKACYJNE REALIZOWANE Z DZIEĆMI W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH

WRZESIEŃ

WRZESIEŃ DZIECI STARSZE

PAŹDZIERNIK

PAŹDZIERNIK DZIECI STARSZE

LISTOPAD

LISTOPAD DZIECI STARSZE

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ DZIECI STARSZE

STYCZEŃ

STYCZEŃ DZIECI STARSZE

LUTY

LUTY DZIECI STARSZE