TEMATYKI CYKLICZNE ORAZ CELE EDUKACYJNE REALIZOWANE Z DZIEĆMI W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH

WRZESIEŃ

WRZESIEŃ DZIECI STARSZE

PAŹDZIERNIK

PAŹDZIERNIK DZIECI STARSZE

LISTOPAD

LISTOPAD DZIECI STARSZE

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ DZIECI STARSZE

STYCZEŃ

STYCZEŃ DZIECI STARSZE

LUTY

LUTY DZIECI STARSZE

MARZEC

MARZEC DZIECI STARSZE

KWIECIEŃ

KWIECIEŃ DZIECI STARSZE

MAJ

MAJ DZIECI STARSZE

CZERWIEC

CZERWIEC DZIECI STARSZE