O Przedszkolu Publicznym im. Jana Brzechwy w Grębocicach

Z oddziałami w Rzeczycy i Krzydłowicach… 

Witamy na stronach naszego przedszkola. Powstały one z myślą, aby przybliżyć Państwu przedszkole w którym Państwa dzieci spędzają tak dużo czasu. Przedstawiamy tutaj Państwu nasz budynek i ogród, prezentujemy zajęcia w których uczestniczą Wasze pociechy. To co działo się w tym roku szkolnym znaleźć można na stronie Galerii, a plany na cały rok przedszkolny w dziale Kalendarz. Ponadto w dziale Aktualności, znajdą Państwo istotne rzeczy, które będziemy chcieli przekazać na bieżąco. W dziale Jadłospis możecie przeanalizować jak zdrowo i smacznie odżywiają się przedszkolaki.

Zapewniamy dzieciom opiekę od 6:30 do 16:00. Wykwalifikowany i przyjazny personel dokłada wszelkich starań aby Państwa dziecko radośnie stawiało pierwsze kroki w samodzielnym odkrywaniu i poznawaniu otaczającego Je świata.

Nasze motto:

„Nie lekceważcie fantazji! Bez fantazji nie może powstać nic wielkiego…”

Jan Brzechwa

Nasze przedszkole jest przyjazne dzieciom, stwarza warunki do zaspakajania potrzeb, rozwija zaciekawienia i uzdolnienia dzieci. Naszym największym dobrem jest dobro dziecka, przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość.

 

 

W przedszkolu:

 • Pomagamy dzieciom w pełnym rozwoju zgodnie z ich możliwościami psychicznymi i fizycznymi
 • Wspomagamy rodziców w wychowaniu ich dzieci
 • Respektujemy prawa dziecka
 • Dążymy do partnerskiej współpracy z rodzicami, środowiskiem, władzami
 • Dysponujemy fachową kadrą pedagogiczną i administracyjno-obsługową
 • Doskonalimy swoje umiejętności, organizujemy pracę placówki w oparciu o wdrożone systemy zarządzania jakością
 • Jesteśmy rozpoznawalni i popularni w środowisku

Nasze priorytety na lata 2022-2027:

 • stymulowanie i wspieranie indywidualności dziecka – przygotowanie go do podjęcia obowiązków szkolnych, przestrzeganie praw dziecka, przygotowanie go do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażkami
 • integrowanie oddziaływań wychowawczych: rodzina-przedszkole-środowisko – współpraca z rodzicami i z innymi placówkami oświatowymi oraz instytucjami środowiska lokalnego
 • promocja przedszkola w środowisku
 • wykorzystanie potencjału i inwencji swoich pracowników -inspirowanie ich do poszukiwań, wspieranie ich rozwoju osobistego i zawodowego oraz dbanie o odpowiednią atmosferę pracy,
 • wzbogacenie bazy i estetyki przedszkola
 • dążenie do pozyskania wsparcia merytorycznego i finansowego fundacji i organizacji pozarządowych w ramach realizacji innowacyjnych projektów.

„Wszystkiego co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat”.

Dążymy do kreatywnego i poznawczego rozwoju każdego dziecka, oferujemy:

 • naukę poprzez zabawę
 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
 • atrakcyjne formy zabaw i zajęć dostosowane do zainteresowań i możliwości dzieci
 • bogato wyposażone w pomoce dydaktyczne i zabawki sale zabaw oraz place zabaw
 • zajęcia logopedyczne – opłacane z budżetu Gminy Grębocice
 • religię dla dzieci 5 i 6 letnich na życzenie Rodziców– opłacana z budżetu Gminy Grębocice
 • zajęcia z języka angielskiego- opłacane z budżetu Gminy Grębocice
 • realizację projektów edukacyjnych :„Prosty Przedszkolaczek Odważniaczek
 • „Przedszkolaczku po prostu tańcz”, „Przedszkolak aktorem – świat bajki”
 • spotkania ze sztuką – udział w teatrzykach dla dzieci, koncertach muzycznych, warsztatach integracyjnych, wystawy plastycznych, konkursach ogólopolskich wojewódzkich oraz lokalnych
 • szerokie kontakty ze środowiskiem lokalnym
 • smaczne i urozmaicone posiłki