Ubezpieczenie

Szanowni Rodzice!

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci jest dobrowolną umową ubezpieczenia i może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców.

Poniżej zamieszczamy link do strony www, gdzie w prosty i łatwy sposób, całkowicie on-line, każdy rodzic może indywidualnie ubezpieczyć swoje dziecko:

https://twojedziecko.aviva.pl/start/?token=817152CC94D677F764B133F5A87CE8085B554BA2

Rodzic samodzielnie wybiera dogodny wariant ubezpieczenia, dokonuje rejestracji dziecka za pośrednictwem Internetu, opłaca składkę, następnie polisa automatycznie wysłana jest na skrzynkę mailową do rodzica.

Osoba do kontaktu:
Magdalena Sopniewska
tel. 732 009 092
Szkolna Agencja Ubezpieczeniowa