REKRUTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLA

na rok szkolny 2023/2024

 

 

Informuję, że rekrutacja dzieci do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 rozpocznie się od 01.03.2023 i trwa do 22.03.2023r.

 Warunkiem przyjęcia dziecka, które nie uczęszczało jeszcze do przedszkola jest wypełnienie wniosku.

Wniosek  można pobrać w przedszkolu w Grębocicach oraz w oddziałach przedszkolnych w Rzeczycy i Krzydłowicach lub ze  strony internetowej Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Grębocicach  www.ppgrebocice.pl wraz z załącznikami dotyczącymi danego dziecka umieszczonymi w plikach do pobrania. Regulamin rekrutacji również dostępny jest na stornie internetowej przedszkola.

Wnioski rekrutacyjne przyjmujemy w formie papierowej. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami, proszę dostarczyć do biura w Przedszkolu Publicznym im. Jana Brzechwy w Grębocicach ul. Kościelna 18A.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Grębocicach  3 kwietnia 2023 r. godz. 15.00 (kontakt telefoniczny).

14 kwietnia 2023 r. o godz. 15.00 zostanie podana lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 oraz przydział dzieci do oddziałów przedszkolnych.

Na każde pytanie związane z funkcjonowaniem dziecka w przedszkolu odpowie Dyrektor Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Grębocicach Elżbieta Kaleta  telefonicznie: (768 315 060, 668 565 577) lub drogą e-mailową (dyrektor@ppgrebocice.pl)

Dyrektor Przedszkola Elżbieta Kaleta

 

Kliknij tutaj – Regulamin

Kliknij tutaj – Klauzula informacyjna dla rodzica

Kliknij tutaj – Oświadczenie o odpłatnościach

Kliknij tutaj – Oświadczenie rodzica – zamieszkanie na terenie gminy grębocice

Kliknij tutaj – Oświadczenie rodzica – Informacja o bezrobociu

Kliknij tutaj – Oświadczenie rodzica – Informacja o zatrudnieniu 2023-2024

Kliknij tutaj – Oświadczenie rodzica – Rodzina wielodzietna

Kliknij tutaj – Oświadczenie rodzica – Samotnie wychowujący

Kliknij tutaj – Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola_PPGrębocice

Kliknij tutaj – Wniosek 2023-2024 o przyjęcie dziecka do przedszkola

Kliknij tutaj – Zgoda i oświadczenie na udział w religii

Kliknij tutaj – Zgoda na diagnozę logopedyczną

Kliknij tutaj – Zgoda na publikację wizerunku

Kliknij tutaj – Zgoda na sprawdzanie czystości głowy

Kliknij tutaj – Oświadczenie o odbywaniu studiów w systemie dziennym