REKRUTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLA

na rok szkolny 2024/2025

 

Informuję, że rekrutacja dzieci do przedszkola na rok szkolny 2024/2025 rozpocznie się od 01.03.2024 i trwa do 22.03.2024r.

Warunkiem przyjęcia dziecka, które nie uczęszczało jeszcze do przedszkola jest wypełnienie wniosku.

Wniosek  można pobrać w przedszkolu w Grębocicach oraz w oddziałach przedszkolnych w Rzeczycy i Krzydłowicach lub ze  strony internetowej Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Grębocicach www.ppgrebocice.pl wraz z załącznikami dotyczącymi danego dziecka umieszczonymi w plikach do pobrania.

Wnioski rekrutacyjne przyjmujemy w formie papierowej. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami, proszę dostarczyć do biura w Przedszkolu Publicznym im. Jana Brzechwy w Grębocicach ul. Kościelna 18A.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Grębocicach 3 kwietnia 2024 r. godz. 15.00 (kontakt telefoniczny).

15 kwietnia 2024 r. o godz. 15.00 zostanie podana lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola na rok szkolny 2024/2025 oraz przydział dzieci do oddziałów przedszkolnych.

Na każde pytanie związane z funkcjonowaniem dziecka w przedszkolu odpowie Dyrektor Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Grębocicach Elżbieta Kaleta  telefonicznie: (768 315 060, 668 565 577) lub drogą e-mailową (dyrektor@ppgrebocice.pl)

Dyrektor Przedszkola Elżbieta Kaleta

Dokumenty do pobrania:

Kliknij poniżej:

WNIOSEK 2024-2025 O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

ZGODA I OŚWIADCZENIE NA UDZIAŁ W RELIGII

ZGODA NA SPRAWDZENIE CZYSTOŚCI GŁOWY

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU

ZGODA NA DIAGNOZĘ LOGOPEDYCZNĄ

REGULAMIN 2024-2025

OŚWIADCZENIE OSOBA BEZROBOTNA

OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU

OŚWIADCZENIE O ODBYWANIU STUDIÓW W SYSTEMIE DZIENNYM

OŚWIADCZENIE 2- ZAMIESZKANIE NA TERENIE GMINY GRĘBOCICE

OŚWIADCZENIE – SAMOTNEGO RODZICA

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICA

OŚWIADCZENIE – RODZINA WIELODZIETNA