Promocja Przedszkola im. Jana Brzechwy w Grębocicach