„Żuczki” – najmłodsze przedszkolaki już chętnie uczęszczają do przedszkola.

Każdy dzień w przedszkolu jest wyjątkowy i ciekawy. Przedszkolaki chętnie się bawią, ćwiczą, tańczą, śpiewają, wykonują prace plastyczne, rozwijają swoje zainteresowania. Uczą się jak wyrażać siebie za pomocą słów, jak słuchać. Kształtują w sobie umiejętności współpracy z innymi, uczą się tolerancji i otwierania na świat. Ponadto w grupie stają się bardziej skłonni do kompromisów i dzielenia się z innymi. Uczą się samodzielności we wszystkich czynnościach samoobsługowych, podstawowych nawyków  higienicznych i utrzymania porządku wokół siebie. Odkrywają wachlarz emocji i uczuć. Zdobywają nowe umiejętności i doświadczenia. Ponadto przyzwyczajają się spędzać czas poza swoją rodziną, rozwijając poczucie niezależności i bezpieczeństwa.