Głównym celem akcji jest zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami wykonywanymi przez rodziców, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań oraz stymulowanie pro-zawodowych marzeń dzieci, a także włączenie rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola. W sytuacji ograniczonego kontaktu z Państwem, spowodowanego reżimem sanitarnym, chcemy wykorzystać technologię multimedialną, aby przybliżyć dzieciom pracę ludzi różnych zawodów. Akcja skierowana jest do rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Grębocicach.
Warunkiem uczestnictwa w akcji jest zaprezentowanie przez jej uczestnika nagrania z miejsca pracy wykonywanej przez rodzica. Rodzic nagrywa filmik prezentujący swoje miejsce pracy, wykonywane typowe dla zawodu czynności oraz charakterystyczne atrybuty, niezbędne do jej wykonania.

Plik z nagraniem, opisany imieniem i nazwiskiem uczestnika, wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 22.02.2021r. (poniedziałek) na adres e-mail: malgorzata.koman@wp.pl

Możliwość oglądnięcia filmu z miejsca pracy własnych rodziców, na pewno sprawi dzieciom wiele radości, satysfakcji i dumy, a jej uczestnicy zostaną nagrodzeni mila niespodzianką.

Kliknij tutaj – Regulamin – załącznik nr 1

Kliknij tutaj – Karta zgłoszenia – załącznik nr 2