Muzyka ma ogromny wpływ na każdego człowieka, a w szczególności na dzieci, dlatego dbamy o to, żeby nasze przedszkolaki miały z nią kontakt od najmłodszych lat. W trakcie zajęć rytmicznych dzieci odtwarzają przebieg muzyczny za pomocą ruchów ciała. Dzięki temu rozwijane są funkcje  intelektualne u naszych wychowanków i tj. podzielności uwagi, spostrzeganie, pamięć, umiejętność porównywania, analizy i syntezy prowadzące do twórczych rozwiązań wyrażonych ruchem. Ponadto rytmika dla dzieci  jest rozrywką integrującą je ściśle z rówieśnikami, pozwalającą na tworzenie nowych więzi społecznych. Koryguje trudności w procesie kształtowania osobowości dziecka polegające na występowaniu nadmiernej ruchliwości, braku koncentracji, uwagi. Poprzez zainteresowanie dzieci wspólną zabawą kształtuje się u nich postawę otwartości i współpracy, uwrażliwia na inne osoby, rozwija emocjonalnie dzieci. Podczas zajęć oprócz instrumentów perkusyjnych, wykorzystywane są różnego rodzaju rekwizyty takie, jak kolorowe chustki czy kubeczki.

W tym roku szkolnym nowością podczas zajęć rytmicznych są zabawy z gumą animacyjną, która jest wykorzystywane do aktywnego słuchania muzyki wg metody B. Strauss. Ponadto wykorzystywana jest do treningu małej i dużej motoryki, dzięki zabawom ruchowo – manipulacyjnym.

Zajęcia prowadzi Katarzyna Czajkowska.