Zajęcia  otwarte  dla  rodziców to  jedna  z  form  współpracy  przedszkola  z rodzicami, w czasie której mają oni okazję  zapoznać  się między innymi ze sposobami pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz przekonać się, jak wiele ich pociechy już potrafią zrobić. Dnia 4.11.2022r. w oddziałach przedszkolnych w Rzeczycy: Bratkach, Tulipankach, Stokrotkach odbyły się zajęcia otwarte. Rodzice mieli możliwość obserwowania swoich dzieci podczas zajęć, ich aktywności, koncentracji uwagi oraz zasobu wiadomości i umiejętności. Przedszkolacy chętnie i aktywnie uczestniczyli w proponowanych formach działalności o tematyce jesiennej, dając wyraz swojemu zainteresowaniu i zaangażowaniu w działanie. Po spotkaniu zostały tylko miłe wspomnienia oraz fotografie upamiętniające to ważne wydarzenie. Warto podkreślić, że podczas zajęć towarzyszyła wyjątkowa, przyjazna atmosfera, którą dodatkowo uprzyjemniał śpiew piosenek w wykonaniu dzieci. Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom za udział na zajęciach otwartych! Koordynatorami zajęć Były nauczycielki Dorota Mierzwiak, Zuzanna Bilska oraz Justyna Kazimierowicz.