Kącik książki to miejsce, gdzie dzieci kształcą pierwsze nawyki czytelnicze, rozbudzają zainteresowanie słowem pisanym i odkrywają miłość do czytania i pisania.

To bardzo przytulne miejsce z wygodnymi fotelami, krzesełkami. Tutaj dzieci mogą                        w spokojnej atmosferze oglądać wybrane książeczki lub słuchać opowiadania czytanego przez nauczyciela.

W kąciku tym znajdują się różne rodzaje książek, zarówno książki z obrazkami, rymowanki, książki z alfabetem i liczbami, jak i książki fikcyjne, a także popularnonaukowe. Książki co pewien czas są zmieniane, aby mogły odzwierciedlać aktualnie omawiany temat i przyciągać dzieci do ich przeglądania. Każdy rodzaj książek spełnia inny cel.

Książki alfabetyczne pomagają dzieciom zauważyć związek pomiędzy literą, a dźwiękiem reprezentowanym przez literę. Jest to bardzo ważna umiejętność, która musi być wykształcona zanim dziecko zacznie łączyć dźwięki w słowa i czytać.

Książeczki o tematyce matematycznej pomagają dzieciom rozpoznawać liczby, kształty, zachęcają do liczenia, a poezja i rymowanki uczą dzieci świadomości fonologicznej.

Książki obrazkowe zachęcają dzieci do wymyślania i opowiadania historii. Uczą dzieci słuchania się nawzajem, nawiązywania interakcji, dyskutowania, wyrażania własnego zdania.

Książki fikcyjne pomagają w rozwijaniu umiejętności krytycznego i myślenia. Dzieci słuchając opowiadań stają się aktywnymi słuchaczami, reagują na to co usłyszały pytaniami, komentarzami. Zastanawiają się dlaczego niektóre z rzeczy się tak, a nie inaczej potoczyły, przewidują wydarzenia, wyobrażają sobie jak mogłyby się czuć w sytuacji bohatera, przyswajają nowe słownictwo.

Książki popularnonaukowe dostarczają dzieciom informacji np. o życiu pszczół czy mrówek       i rozbudzają ich zainteresowania otaczającym światem.

W kąciku książki znajdują się również różnorodne loteryjki i puzzle, które kształcą spostrzegawczość niezbędną do podjęcia nauki czytania i pisania.