Nasze przedszkole bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Zabawa ze sztuką”. Celem projektu jest propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej. Podczas zajęć dzieci miały możliwość odkrywania nowych technik, takich jak stemplowanie, frotaż. Przedszkolaki stworzyły obrazy inspirowane dziełami Pieta Mondriana, tworzyły budowle z kolorowych kubków. Dużą frajdą był wirtualny spacer po Muzeum Etnograficznym w Toruniu., dzięki któremu dzieci dowiedziały się jak wyglądało życie na wsi w latach 1850-1950. Różnorodna tematyka zajęć sprawiła, że dzieci chętnie angażowały się w powierzone im zadania.