Mowa jest narzędziem komunikacji wpływającym na całokształt rozwoju dziecka. Za jego pośrednictwem, mały człowiek poznaje świat, zdobywa informacje, pozwala na swobodne wyrażanie swoich myśli i uczuć. Zajęcia logopedyczne prowadzone przez panią Lidię Gruźlińską i panią Małgorzatę Koman, ukierunkowane są na: usprawnianie motoryki narządów mowy, doskonalenie artykulacji, wyrobienie prawidłowego toru oddechowego, stymulowanie rozwoju mowy, rozwijanie percepcji słuchowej oraz rozwijanie czynnego i biernego słownika dziecka.

Europejski Dzień Logopedy był okazją do przybliżenia tego zawodu dzieciom oraz do wspaniałej zabawy przy wykorzystaniu atrakcyjnych pomocy logopedycznych.