Nasze przedszkole już po raz XXII zaprosiło przedszkolaków do udziału w Mikołajkowym Konkursie Recytatorskim.  Konkurs miał na celu pobudzanie aktywności twórczej w dziedzinie poezji, rozwijanie kultury żywego słowa, uwrażliwienie na piękno poezji polskiej oraz rozwijanie zainteresowań i zdolności recytatorskich. Konkurs skierowany był do dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Grębocicach. Warunkiem udziału w konkursie było zaprezentowanie przez każdego uczestnika jednego utworu o tematyce związanej z Mikołajem.

Jury powołane przez organizatora konkursu przyznało następujące nagrody:

W kategorii: 4 latki

I miejsce- Kotwas Laura,

II miejsce- Nowak Michał, Różycka Liwia,

W kategorii: 5-6 latki

I miejsce- Bobrowski Antoni,

III miejsce- Hrabczuk Marcelina, Łucka Pola,

Wyróżnienie:  Gola Nikodem.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom!!

Koordynatorem konkursu była nauczycielka Agata Toporyńska