Nasze przedszkole już po raz XX zaprosiło przedszkolaków do udziału w Mikołajkowym Konkursie Recytatorskim. Konkurs miał na celu pobudzanie aktywności twórczej w dziedzinie poezji, rozwijanie kultury żywego słowa, uwrażliwienie na piękno poezji polskiej oraz rozwijanie zainteresowań i zdolności recytatorskich. Konkurs skierowany był do 4-6 letnich dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Grębocicach. Warunkiem udziału w konkursie było zaprezentowanie i nagranie przez każdego uczestnika jednego utworu o tematyce związanej z Mikołajem.

Jury powołane przez organizatora konkursu przyznało następujące nagrody:

W kategorii: 4-5 latki

I miejsce- Iga Jakubowska

II miejsce- Gabriel Kucharski

III miejsce- Inka Pierzchalska, Marcel Kwaśnik

W kategorii: 5-6 latki

I miejsce- Wiktoria Różycka

II miejsce- Gabriela Dziatkowiak

III miejsce- Nikodem Markowski, Ignacy Barnaś- Grzelak

W konkursie udział wzięli:

Baszyński Kornel, Czarna Alicja, Gola Nadia, Hnat Tomasz, Hofman Zuzanna, Huda Pola, Hudy Michał, Kowalczyk Kaja, Łucka Pola, Markowska Antonina, Ostrowska Maria, Pardoła Maria, Podgórska Antonina, Rożewska Maria, Stachów Kaja, Stawujak Barbara, Szlufarska Antonina, Wiśniewski Leo, Witkowska Magdalena, Wojciechowska Lena, Wojciechowski Kacper, Banach Zuzanna, Filipiak Natalia, Gruchała Antoni, Kalinowska Róża, Sadkowska Kaja, Stawujak Maja, Szocik Tomasz, Diana Bałajewicz.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom!!!

Koordynatorem konkursu była nauczycielka Agata Toporyńska