W przedszkolu im. Jana Brzechwy w Grębocicach oraz Rzeczycy przeprowadzona została kampania informacyjna pod hasłem „Wybieraj bezpieczną żywność” #EUChooseSafeFood, prowadzona przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). W holu przedszkola, każdy z rodziców mógł poczęstować się ciasteczkami owsianymi, wykonanymi przez przedszkolne kucharki czy skosztować owocowych szaszłyków. Rodzice otrzymali również ulotkę informacyjną dotyczącą roli nauki w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności w UE i zachęcającą do dokonywania świadomych wyborów żywieniowych.

Koordynatorem kampanii były: M. Skowronek, Z. Bilska