Od września dzieci z oddziału „Biedronek” realizują ogólnopolski projekt edukacyjny „Wróbelka Elemelka poznajemy, z nim przygody dzielić chcemy”. Głównym założeniem projektu jest wprowadzenie dzieci w świat literatury dziecięcej, promowanie czytelnictwa, wychowanie do wartości, kształtowanie właściwych postaw społecznych oraz wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie. W ramach projektu, przedszkolaki, co miesiąc realizują zadania projektowe. Koordynatorem działań jest nauczycielka Agata Toporyńska.