Dzieci z oddziału Motylków wzięły udział w warsztatach plastycznych zorganizowanych w Centrum Aktywności Społecznej w Grębocicach. Przedszkolaki rozmawiały na temat symboli narodowych, czym są dla każdego Polaka i w jaki sposób należy je traktować.  Wykonały też prace plastyczne pod hasłem ,,Niepodległość w barwach biało-czerwonych”.