Już po raz szósty nasze przedszkole zorganizowało recytatorski konkurs przedszkolaków „Spotkanie z poezją Jana Brzechwy”. Konkurs miał na celu integrację uczestników, kształtowanie wzajemnych relacji, popularyzację poezji Jana Brzechwy, rozwijanie kultury żywego słowa, pobudzanie aktywności twórczej w dziedzinie poezji oraz rozwijanie zainteresowań i zdolności recytatorskich. W konkursie uczestniczyć mógł każdy 4-6 letni przedszkolak. Warunkiem udziału w konkursie było zaprezentowanie przez każdego uczestnika jednego utworu z poezji Jana Brzechwy. Po wysłuchaniu wszystkich uczestników Jury przyznało następujące nagrody:

W kategorii: 4 latki

  • I miejsce- Liliana Bobrowska,
  • II miejsce- Maria Sokołowska, Tomasz Szocik,
  • III miejsce- Alicja Lerke
  • Wyróżnienie: Natan Apolinarek, Julianna Kuźniak, Nikodem Markowski,

W kategorii: 5-6 latki

  • I miejsce- Tymoteusz Kempa,
  • II miejsce- Mia Witkowska, Szymon Fijałkowski,
  • III miejsce- Albert Lerke, Pola Sobańska
  • Wyróżnienie: Borys Sawicki

Przedszkolaki otrzymały dyplomy oraz nagrody. Gratulujemy!!!

Koordynatorem konkursu była nauczycielka: Agata Toporyńska