Od 1 września 2022 roku edukację przedszkolną na rok szkolny 2022/2023 rozpocznie 180 przedszkolaków w oddziałach przedszkolnych w Grębocicach, Rzeczycy i Krzydłowicach. Pani dyrektor Elżbieta Kaleta powitała przedszkolaków i ich rodziców oraz zaproszonych gości Wójta Gminy Grębocice Pana Romana Jabłońskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Pana Tadeusza Kuzarę, Dyrektora ZEASiP Panią Renatę Oleszczuk. Tradycyjnie przedszkolaki  w obecności rodziców złożyły uroczyste przyrzeczenie „Na super przedszkolaka odważniaka”. Podczas uroczystości przedszkolakom życzono wielu radosnych chwil wypełnionych zabawą i nauką, sukcesów oraz tego, aby każdy dzień spędzony z kolegami i koleżankami był pełen uśmiechu. Przedszkolaki  otrzymały pamiątkowe teczki „Super Przedszkolak” oraz kolorowe kredki.