Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Grębocicach zaangażowało się w akcję MEN „Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych” – prowadzony przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Polkowicach. Celem akcji było przekazanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do dbania o zdrowie własne i najbliższych oraz kształtowanie nawyków dbających o ochronę naszego zdrowia. Dzieci z oddziału   Mrówek wykonywały różne zadania i prace plastyczne z wiązane z tą tematyką. Wiedza o zdrowiu to ważny pierwszy krok do świadomości i trwałej zmiany postaw
wśród naszych przedszkolaków na przyszłość.


Koordynatorem akcji była nauczycielka Ewelina Bury