Święta Bożego Narodzenia to czas rodzinnych spotkań i niezwykłej atmosfery. To czas pomagania i dzielenia się z innymi. W tym roku przedszkolaki po raz trzeci przystąpiły do  akcji „Szlachetna Paczka”, w ramach której udzielana jest pomoc rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z przyczyn od siebie niezależnych. Dziękujemy Wam wszystkim – Przedszkolakom, Rodzicom, Nauczycielom i Pracownikom. Wspólnymi siłami  pomagamy spełniając marzenia. Dobro dane innym wraca. Koordynatorkami projektu były: Elżbieta Kaleta – dyrektor przedszkola i Katarzyna Czajkowska.