Zbliżające się święta Bożego Narodzenia są okazją do obdarowania kogoś wyjątkowym prezentem. W tym roku przedszkolaki po raz drugi przystąpiły do  akcji „Szlachetna Paczka”. W ramach tej akcji udzielana jest pomoc rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z przyczyn od siebie niezależnych. Wspólnie z nami akcję wparli Państwo Beata i Dariusz Skawińscy PPHU „BEDEX” oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Grębocicach. Zbiórka darów w ramach Szlachetnej Paczki zakończona! Po spakowaniu wszystkich przyniesionych  prezentów paczki zostały przekazane pani Karolinie i jej córeczce – półrocznej Lenie. Dziękujemy Wam wszystkim – Przedszkolakom, Rodzicom, Nauczycielom, Pracownikom, Państwu Skawińskim oraz strażakom. Wspólnymi siłami  pomagamy spełniając marzenia. Dobro dane innym wraca. Koordynatorkami projektu były: Elżbieta Kaleta – dyrektor przedszkola i Katarzyna Czajkowska.