Zgodnie z założeniem Programu Rocznego oraz realizowanej Podstawy Programowej w miesiącu styczniu w grupie Bratków przeprowadzono cykl zajęć edukacyjnych pt: „Świat małego kotka, co dobrego go spotka?” .Organizowane zabawy i zajęcia miały na celu kształtowanie u dzieci wrażliwości ekologiczne. Podjęte działania miały mobilizować dzieci do czynnej postawy wobec otaczającego świata, a zwłaszcza uwrażliwić dzieci na potrzeby zwierząt domowych których warunki bytowania pogorszyły się wraz z przyjściem zimy. Maluszki podjęły szereg działań edukacyjnych min; oglądały bajkę „ Przygody kota Filomena”, wykonywały papierową kukiełkę, śpiewały piosenki nawiązujące do tematyki  „My jesteśmy kotki dwa”, „ Kotek łapki myje”, wykonały budkę dla kotka. Maluszki dzieliły się swoimi doświadczeniami,  opowiadały z radością jak wspaniale dbają wraz z rodzicami o swoje pupile .

Koordynatorem zajęć była nauczycielka  J. Połczyńska