Dzieci z Przedszkola Publicznego w Grębocicach brały udział z konkursie organizowanym przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach.

Głównym celem konkursu jest rozpowszechnianie wiedzy na temat wtórnego wykorzystywania surowców oraz wskazanie możliwości wykorzystania
i wydłużenia używalności niektórych przedmiotów. Ponadto konkurs ma na celu poszerzenie wiedzy ekologicznej, promowanie idei recyklingu, a także pobudzenie wyobraźni, rozwijanie zdolności plastycznych i wskazanie alternatywy spędzania wolnego czasu.

Jury powołane przez organizatora konkursu przyznało następujące nagrody:

II miejsce Sara Buczkowska

III miejsce Adam Kuryłowicz

Wyróżnienie Dżesika Stanaszek Bilska

Koordynatorem konkursu była nauczycielka Justyna Kazimierowicz