W dniu 10.05.2023r. dzieci z oddziału przedszkolnego w Rzeczycy  i w Grębocicach odwiedziły Strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej .Przedszkolaki z zachwytem i wielkim zaciekawieniem uczestniczyli w spotkaniu, podczas którego mogły poznać specyfikę pracy strażaków, umundurowanie strażackie oraz niektóre sprzęty jakimi dysponują. Dzieci dowiedziały się, że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również są wzywani do wypadków samochodowych, do zalanych domów, powalonych drzew, a także ratują zwierzęta. Podczas spotkania strażacy uświadomili dzieciom,  jak zachowywać się w sytuacjach zagrożenia oraz jak powiadomić służby ratownicze i udzielać pierwszej pomocy. Wielką radość przedszkolakom sprawiło obejrzenie z bliska wozu strażackiego, zapoznania się z jego wyposażeniem, a także przejechanie się nim. Wszystkie dzieci mogły wypróbować swoich sił i zmierzyć się z prawdziwym wężem strażackim. Strażacy nie tylko z zapałem opowiadali o pracy strażaka, ale również cierpliwie odpowiadali na wszelkie pytania. Na zakończenie spotkania dzieci podziękowały strażakom i życzyły wytrwałości   w codziennych zmaganiach z przeciwnościami losu.  Serdecznie dziękujemy za wspaniale poprowadzone spotkanie.