Dnia 9 maja 2024 roku dzieci z Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Grębocicach uczestniczyły w spotkaniu ze strażakami z OSP w Grębocicach. Celem spotkania było przybliżenie dzieciom, na czym polega praca strażaka oraz zasad bezpieczeństwa w czasie zagrożenia. Przedszkolaki dowiedziały się, że  praca  strażaka  jest  ciężka  i  trudna, a czasami  bardzo  niebezpieczna.  Strażacy zademonstrowali strój  strażaka  gotowego  do  akcji, sprzęt  ratowniczy   i  gaśniczy  wykorzystywany  do  ratowania  ludzkiego  życia. Dużą atrakcją dla dzieci było oglądanie wozów strażackich, a także mini tor przeszkód. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni strażakom za miłą atmosferę, włożony wysiłek i serce w przeprowadzone zajęcia.