Wiek przedszkolny to czas, kiedy u dzieci szczególnie mocno obserwowany jest tzw. „głód ruchu”, bowiem aktywność fizyczna w tym okresie jest ważnym środkiem zdobywania wiedzy o świecie, ale przede wszystkim o samym sobie i własnych możliwościach. Poprzez udział w różnego typu ćwiczeniach i zabawach ruchowych m.in. z elementami Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, czy pedagogiki zabawy, przedszkolaki nie tylko wzmacniają odporność swojego organizmu i nabywają nowe umiejętności, nie tylko doskonalą motorykę i ogólną sprawność fizyczną, ale też mają okazję do wchodzenia w relacje społeczne z innymi osobami i rozwijania wiary we własne siły, czy rozładowania emocji i rozluźnienia. O tym, że „ruch nas łączy” przekonały się dzieci z grupy Biedronek. Zapraszamy do galerii zdjęć.

Koordynatorem działań była nauczycielka Agata Toporyńska