Przedszkolaki z Oddziału Rzeczyca w ramach projektu ekologicznego „Z darami natury świat nie jest ponury” poznały znaczenie wody w przyrodzie, znaczenie wody dla człowieka i dla rozwoju życia na ziemi. Wiedzą, że wodę trzeba oszczędzać, gdyż jest ona niezbędna człowiekowi, zwierzętom i roślinom. Były także zabawy badawcze. Dzięki doświadczeniu ze skraplaniem wody i ilustracjom dzieci poznały zjawisko obiegu wody w przyrodzie. Przedszkolaki samodzielnie przeprowadzili doświadczenie, którego celem było sprawdzenie, które przedmioty pływają po powierzchni wody, a które toną. Najwięcej radości przysporzył dzieciom eksperyment „piana morska” w którym zafarbowaliśmy wodę barwnikami spożywczymi i wykonaliśmy piękną pianę morską. Dzieci przeprowadziły także doświadczenie krystalizacji soli. Badały także właściwości soli w tym jej rozpuszczalność w wodzie. Przez następne dni obserwowaliśmy naszą hodowlę kryształów soli. Przedszkolaki z wielkim zainteresowaniem przeprowadzały obserwacje, zadawały pytania, rozmawiały o zmianach jakie zaszły. Zajęcia były sposobem, aby przybliżyć dzieciom zjawiska zachodzące w przyrodzie oraz by pomóc w zrozumieniu otaczającego świata. Koordynatorem przedsięwzięcia była nauczycielka Zuzanna Bilska.