Tradycją naszego przedszkola i zarazem jedną z form współpracy z rodzicami jest prowadzenie zajęć otwartych. Możliwość uczestniczenia w tego rodzaju zajęciach daje rodzicom obraz pracy nauczyciela z dzieckiem, pokazuje stosowane metody i formy pracy oraz każdy z rodziców ma możliwość zaobserwowania swojego dziecka na tle grupy rówieśniczej. Przedszkolaki z oddziałów „Bratki”, „Żabki”, „Krasnoludki”, „Żuczki”, „Pszczółki” oraz „Mrówki” miały okazję pokazać swoim rodzicom jak się uczą poprzez zabawę i ile już potrafią. Zajęcia przebiegły w miłej atmosferze, przedszkolaki chętnie pracowały pod kierunkiem nauczyciela oraz ze zrozumieniem słuchały poleceń. Dziękujemy rodzicom za to, iż mimo wielu obowiązków przybyli do przedszkola, aby towarzyszyć swoim dzieciom.