REKRUTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLA

Na rok szkolny 2022/2023

Informuję, że rekrutacja dzieci do przedszkola na rok szkolny 2022/2023 rozpocznie się od 01.03.2022 i trwa do 22.03.2022r.

Warunkiem przyjęcia dziecka, które nie uczęszczało jeszcze do przedszkola jest wypełnienie wniosku.

Wniosek  można pobrać w przedszkolu w Grębocicach oraz w oddziałach przedszkolnych w Rzeczycy, Kwielicach i Krzydłowicach lub ze  strony internetowej Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Grębocicach www.ppgrebocice.pl wraz z załącznikami dotyczącymi danego dziecka umieszczonymi w plikach do pobrania.

Wnioski rekrutacyjne przyjmujemy w formie papierowej. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami, proszę dostarczyć do biura w Przedszkolu Publicznym im. Jana Brzechwy w Grębocicach ul. Kościelna 18A.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Grębocicach  4 kwietnia 2022 r. godz. 15.00 (kontakt telefoniczny).

15 kwietnia 2022 r. o godz. 15.00 zostanie podana lista dzieci przyjętych  i nieprzyjętych do przedszkola na rok szkolny 2022/2023 (wejście główne do przedszkola) oraz przydział dzieci do oddziałów przedszkolnych.

Na każde pytanie związane z funkcjonowaniem dziecka w przedszkolu odpowie Dyrektor Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Grębocicach Elżbieta Kaleta  telefonicznie: (768 315 060, 668 565 577) lub drogą e-mailową (dyrektor@ppgrebocice.pl)

W zakładce DLA RODZICÓW- REKRUTACJA druki do pobrania.

Dyrektor Przedszkola Elżbieta Kaleta