REKRUTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Informuję, że rekrutacja dzieci do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 rozpocznie się od 01.03.2021 i trwa do 22.03.2021r.

Warunkiem przyjęcia dziecka, które nie uczęszczało jeszcze do przedszkola jest wypełnienie wniosku.

Wniosek  można pobrać w przedszkolu w Grębocicach oraz w oddziałach przedszkolnych w Rzeczycy, Kwielicach i Krzydłowicach lub ze  strony internetowej Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Grębocicach: www.ppgrebocice.pl wraz z załącznikami dotyczącymi danego dziecka umieszczonymi w plikach do pobrania.

Wnioski rekrutacyjne przyjmujemy w formie papierowej poprzez wrzucenie dokumentacji do skrzynki umieszczonej w przedsionku przedszkola  i poinformowanie pracownika sygnałem dźwiękowym (dzwonek przy drzwiach) o pozostawieniu dokumentu. Przedszkole przyjmuje również wnioski pocztą elektroniczną na skrzynkę mailową (dyrektor@ppgrebocice.pl) w formie skanu lub czytelnej fotografii dokumentu. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Grębocicach – 2 kwietnia 2021 r. godz. 15.00 (kontakt telefoniczny).

Informacje dotyczące organizacji nowego roku szkolnego 2021/2022 będą umieszczone na stronie internetowej przedszkola do 20 sierpnia 2021 r. Na każde pytanie związane z funkcjonowaniem dziecka w przedszkolu odpowie Dyrektor Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Grębocicach Elżbieta Kaleta telefonicznie: (768 315 060, 668 565 577) lub drogą e-mailową (dyrektor@ppgrebocice.pl)

Kliknij tutaj – Regulamin rekrutacji 2021 – 2022
Kliknij tutaj – Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola
Kliknij tutaj – Klauzula informacyjna dla rodziców 
Kliknij tutaj – Oświadczenie rodzica – adres zamieszkania
Kliknij tutaj – Oświadczenie rodzica – Informacja o bezrobociu
Kliknij tutaj – Oświadczenie rodzica – Informacja o studiach dziennych
Kliknij tutaj – Oświadczenie rodzica – Informacja o zatrudnieniu 2021 2022
Kliknij tutaj – Oświadczenie rodzica – Rodzina wielodzietna
Kliknij tutaj – Oświadczenie rodzica – Samotnie wychowujący
Kliknij tutaj – Oświadczenie rodzica o odpłatności
Kliknij tutaj – Wniosek 2021-2022 o przyjęcie dziecka do przedszkola
Kliknij tutaj – ZGODA I OŚWIADCZENIE NA UDZIAŁ W RELIGII
Kliknij tutaj – ZGODA NA DIAGNOZĘ LOGOPEDYCZNĄ
Kliknij tutaj – ZGODA NA PUBLIKACJE WIZERUNKU DZIECKA
Kliknij tutaj – ZGODA NA SPRAWDZENIE CZYSTOŚCI GŁOWY