Nasze przedszkole we współpracy z KGW w Grębocicach przeprowadziło akcję zbierania plastikowych nakrętek. Przeznaczone one są na szczytny cel- pomoc dla chorej na ostrą białaczkę Limfoblastyczną Amelki. Zbierając plastikowe nakrętki wspomogliśmy jej walkę z chorobą. Cała akcja ma bardzo ważne znaczenie także dla naszych wychowanków, którzy nauczyli się, jak ważna jest pomoc drugiemu człowiekowi, potrzebującemu pomocy.

Koordynatorem akcji była nauczycielka Agata Toporyńska