Dzieci z oddziału 3 latków „Żuczki” za pomocą robota DOC uczyły się kodowania. Na głowie robota znajdują się strzałki kierunkowe, którymi dzieci programowały jego sposób poruszania się.  Pracując z robotem DOC przedszkolaki ćwiczyły zdolność logicznego myślenia i inteligencję przestrzenną. Uczyły się na błędach, korygując je, wykonywały zadania stopniowo i cierpliwie.

Koordynatorem zajęć była nauczycielka Ewa Andrzejewska.