Dnia 13 maja 2022r. w oddziale przedszkolnym ,,Motylków” odbyły się warsztaty edukacyjne dla dzieci z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.  Na zajęcia byli zaproszeni ratownicy górniczy z KGHM – panowie Karol Dziatkowiak i Tomasz Skrzyński, którzy przybliżyli przedszkolakom podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy oraz uczyli prawidłowych zachowań w czasie wypadku, w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Dzieci miały okazję sprawdzić zasady działania defibrylatora AED, zobaczyć czynności ratownicze z zakresu resuscytacji wykonane na fantomie, sposób pomocy w razie zadławień, zasłabnięć i innych niebezpiecznych zdarzeń. Same mogły poczuć się jak mali ratownicy wykonując ćwiczenia ratownicze na fantomach imitujących osobę dorosłą i dziecko oraz ucząc się ułożenia poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej na kolegach z grupy. Podczas zajęć dzieci utrwaliły również znajomość numerów alarmowych służb ratowniczych oraz zasadę  korzystania z nich tylko w uzasadnionych przypadkach.

Spotkanie miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie dzieci z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w przypadku nieobecności osób dorosłych. Panowie ratownicy w sposób perfekcyjny połączyli zabawę z przekazaniem istotnej wiedzy, która w przyszłości może przynieść nieoceniony efekt – ratowanie życia!

Koordynatorem spotkania była nauczycielka Małgorzata Koman.