Spostrzeganie, innymi słowy percepcja wzrokowa, to zdolność do rozpoznawania  i różnicowania bodźców wzrokowych. Wiemy doskonale, jak ogromną rolę odgrywa w naszym życiu wzrok. Odpowiedni poziom rozwoju percepcji wzrokowej umożliwia dziecku m.in. naukę czytania i pisania. Aby dziecko mogło opanować te umiejętności musi m.in rozpoznawać barwy i kształty, wyodrębniać szczegóły z większej całości i tworzyć całość z poszczególnych elementów. W sytuacjach edukacyjnych rozwijamy percepcję wzrokową u naszych dzieci. Dzieci 3-4 letnie z oddziału przedszkolnego Pszczółek uczyły się rozpoznawania kolorów i kształtów, układały puzzle i układanki wykorzystywały w zabawach edukacyjnych wiele atrakcyjnych pomocy dydaktycznych.

Koordynatorem zajęć była nauczycielka Małgorzata Fercho.