Przygotowanie dziecka do szkoły nie jest w przedszkolu dziedziną wydzieloną, lecz realizowane jest poprzez wszystkie formy aktywności dziecka. W przedszkolu proces wychowania i kształcenia jest zintegrowany. W programach przedszkolnych proces wychowania ujmowany jest w sposób globalny i wieloaspektowy. Kształcenie włączone w system wychowania, to głównie stymulowanie rozwoju procesów poznawczych, poszerzanie wiedzy dziecka o otaczającym świecie, rozwijanie jego zdolności i umiejętności. W Oddziale Przedszkolnym w Rzeczycy 6-latki systematycznie są przygotowywane do przyszłej nauki szkolnej, kształtowane są pojęcia matematyczne, gotowość do nauki czytania i pisania. Zabawa, praca, zajęcia, czynności samoobsługowe dziecka, czyli wszystkie sytuacje związane z pobytem dziecka w przedszkolu mają charakter wychowawcy i oddziałują na rozwój całej jego osobowości. Treści kształcące mogą dominować w zabawach dydaktycznych oraz zajęciach organizowanych przez nauczycielkę. Koordynatorem działań edukacyjnych jest nauczycielka Lidia Pszonka.