Przedszkole to miejsce, gdzie dzieci czują się bezpiecznie. Codziennie uczą się niesamowitych rzeczy, odkrywają świat, relacje z rówieśnikami oraz siebie, jak i swoje potrzeby. Czas spędzony w przedszkolu i umiejętności z nim zdobyte są kluczowe dla dalszego rozwoju dziecka. W tym miejscu poznaje on zasady obowiązujące w społeczeństwie. To właśnie w przedszkolu uzyska podstawowe zdolności dotyczące wymiany kulturowej i integracji społecznej. W przedszkolu dziecko uczy się przede wszystkim poprzez zabawę. Jest to podstawowa aktywność, podczas której dziecko może rozwinąć swoją wyobraźnię, kreatywność, inicjatywę i samodzielność.