Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego oraz Dnia Pracownika Samorządowego przedszkolaki złożyły życzenia wszystkim, którzy współtworzą samorząd i pracują dla dobra lokalnej społeczności, pracownikom Urzędu Gminy Grębocice oraz pracownikom Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkola. Składamy najserdeczniejsze życzenia pomyślności, wytrwałości i satysfakcji w realizacji zadań samorządowych.