Pierwszy etap realizacji projektu obejmował szereg przedsięwzięć i akcji, mających  na celu zapoznanie dzieci ze środowiskiem przyrodniczym oraz kulturowym na terenie, którego znajduje się przedszkole. Zrealizowano działania, które poszerzyły wiadomości dzieci o regionie, z którego pochodzą m.in. takie jak: wycieczka edukacyjna do spichlerza w Grębocicach, gdzie przedszkolaki mogły podziwiać wystawę miniatur pałaców i dworów z terenu Gminy Grębocice, wycieczkę do lasu, wycieczka pod pomnik Zasłużonym w walce o Niepodległość Ojczyzny, wycieczka autokarowa do muzeum archeologiczno-historycznego w Głogowie, udział w wystawie „Górnik na dole-chleb na stole”, uczestnictwo w uroczystym rozświetleniu Gminnej Choinki, tworzenie albumu o regionie etnograficznym Gminy Grębocice. Koordynatorem działań była nauczycielka Zuzanna Bilska.