Przedszkolaki z Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Grębocicach, wzięły udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym ,,Oto Hałabała,  zna go Polska cała”. Celem projektu było  wprowadzenie dzieci w świat przyrody i rozbudzenie ciekawości przyrodniczej oraz zainteresowanie dzieci literaturą dziecięcą, promowanie czytelnictwa, wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie. Dzieci  realizowały wyznaczone w projekcie zadania, a towarzyszył im Krasnal Hałabała. Przedszkolaki miło spędzały czas na zabawie i nauce z Krasnalem Hałabałą. Jednogłośnie  możemy stwierdzić, że Hałabała został przyjacielem dzieci z Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Grębocicach.