Kompetencje cyfrowe to umiejętności niezbędne we współczesnym świecie. Dlatego uczymy dzieci, jak w sposób mądry i bezpieczny korzystać z nowych technologii, czyniąc z nich użytkowników świadomych szans, możliwości ale też zagrożeń, jakie niesie wirtualna rzeczywistość i nowoczesne narzędzia. Rolą nauczyciela jest  na kolejnym etapie życia wprowadzenie dzieci w świat świadomego uczestnictwa w cyfrowej rzeczywistości. W przedszkolu organizowane są zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń takich jak, laptop, tablica multimedialna, rzutnik, aparat fotograficzny, faks, drukarka, telefony komórkowe, ksero oraz skaner. Koordynatorem działań jest nauczycielka Monika Ostrowska.