Nasze przedszkole systematycznie bierze udział w ogólnopolskich konkursach plastycznych. W minionym czasie przedszkolaki prezentowały swoje zdolności plastyczne w konkursie „Polski żołnierz moim bohaterem”, którego celem było rozwijanie kreatywności dzieci poprzez twórczość plastyczną, promowanie dziecięcej twórczości plastycznej w środowisku społecznym, kreowanie pozytywnego stosunku do żołnierzy Wojska Polskiego, kształtowanie postaw i uczuć patriotycznych, przywiązania do ojczyzny. Kolejny konkurs  w którym przedszkolaki brały udział skupiał się wokół tematu „Przedszkolak w świecie wartości”, którego celem było ilustrowanie wybranych wartości na podstawie własnych obserwacji i skojarzeń, rozwijanie kreatywności i wyobraźni dzieci. Jury powołane przez organizatora konkursu przyznało dyplomy za udział oraz niespodzianki dla Marii Rożewskiej, Bianki Słota, Martynie Szczepańskiej oraz Wiktorii Kolińskiej. Gratulujemy wszystkim uczestnikom.

Koordynatorem konkursu była nauczycielka Ewa Andrzejewska.