Dzieci z grupy Biedronek chętnie włączają się w wiele akcji ekologicznych, które mają na celu kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla środowiska naturalnego oraz poszerzanie świadomości ekologicznej. Tym razem przedszkolaki uczestniczyły w warsztatach edukacyjnych pt. „Hotel dla owadów” oraz „Ptasia stołówka”. Dzieci z wielkim zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach, na których dowiedziały się wielu ciekawostek z życia owadów. Dowiedziały się czym jest hotel dla owadów i jakie jest jego przeznaczenie. Przedszkolaki wykazały się również wielką troską o los ptaków w czasie zimy, dlatego podjęły się zadania przygotowania karmnika dla skrzydlatych przyjaciół. Przed przystąpieniem do pracy utrwaliły nazwy ptaków, które pozostają u nas na zimę. Dzieci nauczyły się, jak mądrze dokarmiać ptaki oraz zdobyły wiedzę, jakie przysmaki im podawać i gdzie umieszczać karmniki. Zajęcia sprawiły przedszkolakom wiele radości.

Koordynatorem działań była nauczycielka Agata Toporyńska.